Övriga objekt

Strandtomt på Järsö, Föglö

Strandtomt På Järsö, Föglö

Tomten är ca 9500 kvm med drygt 200 meter lång strandlinje mot väster och söder. Den är …
Läs mer
Bostadstomter Lemböte, Lemland

Bostadstomter Lemböte, Lemland

Båda tomterna är drygt 2000 kvm stora och gränsar till väg. Enskilda vägar löper även …
Läs mer
Bostadstomter Möckelby, Jomala

Bostadstomter Möckelby, Jomala

Två lummiga bostadstomter ca 4000 kvm och ca 4200 kvm med ostört läge med bekvämt avstånd …
Läs mer
Fritidsfastighet Bamböle, Finström

Fritidsfastighet Bamböle, Finström - SÅLD!

Adress: Gästhopsvägen 54, Finström, Bamböle (Björkö). Kör ca 5 km in på vägen mot Bergö …
Läs mer
Åkermark Tosarby, Sund

Åkermark Tosarby, Sund - SÅLT!

Ett långsmalt skifte om totalt ca 1,60 ha, varav åkermark ca 1,38 ha. Ett utfalls dike …
Läs mer
Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund

Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund - SÅLT!

Ett tomtområde om ca 1200 kvm underlydande fastigheten Vestergård i Tosarby beläget invid …
Läs mer
Skogsskiftet Västansunda, Jomala

Skogsskiftet Västansunda, Jomala - SÅLT!

Ett skogsskifte om ca 16,4 ha invid Krossvägen (adress Krossvägen 82) på dess västra …
Läs mer
Markområde Bredbolstad, Hammarland

Markområde Bredbolstad, Hammarland - SÅLT!

Området är 4,530 ha och gränsar till landsvägen genom Bredbolstad (adress: Bovikvägen …
Läs mer
Markområde i Godby, Finström

Markområde I Godby, Finström - SÅLT!

Markområdet är beläget invid Nya Godbyvägen och är 2,34 ha. färdigt bildad fastighet. …
Läs mer
Fritidsfastighet Geta Östergeta

Fritidsfastighet Geta Östergeta - Såld!

Strandfastighet om 2800 kvm belägen vid Kobbgrundsvägen 106 i Östergeta, Geta. Bilväg …
Läs mer
Skogsskifte Bertby, Saltvik

Skogsskifte Bertby, Saltvik - Såld!

Fastigheten är ca 64 ha och har andelar i samfällda land- och vattenområden. Beläget i …
Läs mer
Holmar i Lappo, Brändö

Holmar I Lappo, Brändö - Såld!

Totalt 12,23 ha bestående av del av Nottö (ca 9,6 ha) samt holmarna Bässören (ca 1,5 ha) …
Läs mer
Stor bostadstomt Kalmarnäs, Jomala

Stor Bostadstomt Kalmarnäs, Jomala - Såld!

Tomten är belägen i ett lummigt området invid Vintervägen. Kör ca 700 meter längs …
Läs mer
Strandfastighet Södö, Sottunga

Strandfastighet Södö, Sottunga - Såld!

Det är fråga om 3 fastigheter på holmen Södö sydost om Sottunga huvudholme och nordväst …
Läs mer
Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik

Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik - Såld!

Adress: Kavelbrovägen 15, Saltvik Fritidsfastigheten är 3140 kvm och belägen i …
Läs mer
Strandområde med åker och skogsmark Tranvik, Sund

Strandområde Med Åker Och Skogsmark Tranvik, Sund - Såld!

Adress: Österängsgatan 157 (ca), Tranvik, Sund. Området är 2,125 ha och gränsar i …
Läs mer
Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö

Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö - Såld!

Strandfastighet på holmen Ådö. Soligt, ostört västerläge med släta klippor. …
Läs mer
Bostadstomter Kalmarnäs Jomala

Bostadstomter Kalmarnäs Jomala - Sålda!

Sju (7) bostadstomter till salu vid Sjögränd i Kalmarnäs på detaljplaneområde. Infart …
Läs mer
Skogsområde med maskinhall, Grelsby, Finström

Skogsområde Med Maskinhall, Grelsby, Finström - Sålt!

Området är 3,17 ha och består av ett tomtområde med en öppen maskinhall om ca 135 kvm av …
Läs mer
Skogsskifte i Östergeta

Skogsskifte I Östergeta - Sålt!

Färdigt bildad fastighet om 4,46 ha gränsande till Gröndalsvägen i öster. Skiftet gränsar …
Läs mer