Övriga objekt

Strandtomt på Järsö, Föglö

Strandtomt På Järsö, Föglö

Tomten är ca 9500 kvm med drygt 200 meter lång strandlinje mot väster och söder. Den är …
Läs mer
Tre strandområden på Södra Granö, Vårdö

Tre Strandområden På Södra Granö, Vårdö

Det är fråga om tre utbrutna strandfastigheter om ca 4,3 ha, 4,1 ha och 4,0 ha (registern…
Läs mer
Bostadstomter Lemböte, Lemland

Bostadstomter Lemböte, Lemland

Båda tomterna är drygt 2000 kvm stora och gränsar till väg. Enskilda vägar löper även …
Läs mer
Fritidsfastighet Bamböle, Finström

Fritidsfastighet Bamböle, Finström - SÅLD!

Adress: Gästhopsvägen 54, Finström, Bamböle (Björkö). Kör ca 5 km in på vägen mot Bergö …
Läs mer
Holmar  Hellsö, Kökar

Holmar Hellsö, Kökar - SÅLDA!

Holmarna är belägna norr på Hellsö enligt följande: 1. Langboskär. Hel holme med …
Läs mer
Markområde i Godby, Finström

Markområde I Godby, Finström - SÅLT!

Markområdet är beläget invid Nya Godbyvägen och är 2,34 ha. färdigt bildad fastighet. …
Läs mer
Markområde Bredbolstad, Hammarland

Markområde Bredbolstad, Hammarland - SÅLT!

Området är 4,530 ha och gränsar till landsvägen genom Bredbolstad (adress: Bovikvägen …
Läs mer
Åkermark Tosarby, Sund

Åkermark Tosarby, Sund - SÅLT!

Ett långsmalt skifte om totalt ca 1,60 ha, varav åkermark ca 1,38 ha. Ett utfalls dike …
Läs mer
Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund

Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund - SÅLT!

Ett tomtområde om ca 1200 kvm underlydande fastigheten Vestergård i Tosarby beläget invid …
Läs mer
Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö

Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö - Såld!

Strandfastighet på holmen Ådö. Soligt, ostört västerläge med släta klippor. …
Läs mer
Strandområde med åker och skogsmark Tranvik, Sund

Strandområde Med Åker Och Skogsmark Tranvik, Sund - Såld!

Adress: Österängsgatan 157 (ca), Tranvik, Sund. Området är 2,125 ha och gränsar i …
Läs mer
Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik

Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik - Såld!

Adress: Kavelbrovägen 15, Saltvik Fritidsfastigheten är 3140 kvm och belägen i …
Läs mer
Strandfastighet Södö, Sottunga

Strandfastighet Södö, Sottunga - Såld!

Det är fråga om 3 fastigheter på holmen Södö sydost om Sottunga huvudholme och nordväst …
Läs mer
Stor bostadstomt Kalmarnäs, Jomala

Stor Bostadstomt Kalmarnäs, Jomala - Såld!

Tomten är belägen i ett lummigt området invid Vintervägen. Kör ca 700 meter längs …
Läs mer
Holmar i Lappo, Brändö

Holmar I Lappo, Brändö - Såld!

Totalt 12,23 ha bestående av del av Nottö (ca 9,6 ha) samt holmarna Bässören (ca 1,5 ha) …
Läs mer
Fritidsfastighet Geta Östergeta

Fritidsfastighet Geta Östergeta - Såld!

Strandfastighet om 2800 kvm belägen vid Kobbgrundsvägen 106 i Östergeta, Geta. Bilväg …
Läs mer
Skogsskifte Bertby, Saltvik

Skogsskifte Bertby, Saltvik - Såld!

Fastigheten är ca 64 ha och har andelar i samfällda land- och vattenområden. Beläget i …
Läs mer
Bostadstomter Kalmarnäs Jomala

Bostadstomter Kalmarnäs Jomala - Sålda!

Sju (7) bostadstomter till salu vid Sjögränd i Kalmarnäs på detaljplaneområde. Infart …
Läs mer
Skogsområde med maskinhall, Grelsby, Finström

Skogsområde Med Maskinhall, Grelsby, Finström - Sålt!

Området är 3,17 ha och består av ett tomtområde med en öppen maskinhall om ca 135 kvm av …
Läs mer
Skogsskifte i Östergeta

Skogsskifte I Östergeta - Sålt!

Färdigt bildad fastighet om 4,46 ha gränsande till Gröndalsvägen i öster. Skiftet gränsar …
Läs mer