Bouppteckningar, arvskiften och testamenten

Sven-Olof Karlsson handhar alla typer av arvsfrågor. Alla kan behöva upprätta ett testamente, t. ex. för att utesluta giftorätt för arvingarnas makar. Bouppteckningar och arvskiften kräver nästan alltid värderingar, vilka kan ha stor betydelse för arvsskatten och vid planering av skattefrågor vid t. ex. försäljningar. Arvskiften kräver ofta goda insikter i delning av mark och vilka möjligheter som finns.

Bouppteckningar: från 500 euro eller enligt offert

Arvskifte: 160 e + moms/h eller enligt offert.

Testamente: från 300 euro-