2022-05/bredbolstad
2022-05/bredbolstadlluftbild
2022-05/bredbolstad
2022-05/bredbolstadlluftbild

Markområde Bredbolstad, Hammarland

Kategori: Övriga objekt

Området är 4,530 ha och gränsar till landsvägen genom Bredbolstad (adress: Bovikvägen 261).
Området består idag av skogsmark med i huvudsak lövträdsbestånd.
Området kan även lämpa sig för bostadstomt eller uppodlas till åkermark.

TILL SALU -skylt uppsatt vid landsvägen.Längs norra rågränsen går en väg (Ängesvägen).

Utgångspris: Anbud senast 13.6.2022 kl. 15 till byrån!