Generationsväxlingar

Sven-Olof Karlsson har specialiserat sig på generationsväxlingar inom gårdsbruk. Där finns väldigt många frågor att tänka på och fällor att undvika. Inte minst de olika skatteeffekterna är viktiga att noggrant analysera.

Pris bestäms enligt offert beroende på uppdragets omfattning och svårighetsgrad.