2017-12/tranvik-finby-skiften

Åkermark Och Skogsmark, Tranvik Och Finby - Såld

Kategori: Övriga objekt

1. Ett åkerskifte om 1,452 ha, varav åkermark ca 1,29 ha.
Färdigt bildad fastighet. Marken är plöjd. Andel i Tranvik samfällda vatten- och landområden ingår. Den tidigare arrendatorn har meddelat, att han överlåter grundstödet utan ersättning åt den nya ägaren.

2. Ett skogs- och åkerskifte om totalt 2,533 ha.
Färdigt bildad fastigheten. Åkermarken är ca 0,44 ha (grundstödet ingår) och har odlats i sambruk med åkern väster om. Skogsmarken är ca 1,8 ha och har avverkats år 2012, markberetts och planterats år 2013 med gran och tall. Ca 0,3 ha är impediment. Andel i Finby samfällda vatten- och landområden medföljer