2018-04/m-ckel-flisen.1.2
2018-04/m-ckel-flisen.3.2
2018-04/m-ckel-flisen.2.2
2018-04/m-ckel-flisen.1.2
2018-04/m-ckel-flisen.3.2
2018-04/m-ckel-flisen.2.2

Industriområde Med Kajanläggning, Möckelö - Sålt!

Kategori: Övriga objekt

Centralt beläget område om 12450 kvm med egen hamnanläggning. Kajen är ca 45 m lång och med bra vattendjup belägen vid Svibyvikens västra sida (fd. Carl Rundbergs flisanläggning) invid Lönnelundsgatan.
Det är fråga om en av få fungerande hamnar i landskapet för in- och utskeppning av lättare och tyngre gods med fartyg. Området i övrigt består av anslutande lastplaner, utfyllda och delvis asfalterade. Totala strandlinjens längd är ca 100 meter.
För objektet finns fastställd detaljplan för industriområde.

Titta på objektet i 3D: https://3d.ax/fastigheter/jomala/carlshamn/   (copyright: ÅSI Ab)

På objektet emotses skriftliga anbud senast torsdag 3 maj 2018 kl. 15 till byrån.
Mellan de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden kan auktion förrättas.

Prospekt med bl.a. kartor, detaljplan och anbudsblankett kan beställas per e-post: sok@aland.net