2020-08/-stergeta-skogsskifte
2020-08/-stergeta-skogsskifte2
2020-08/-stergeta-skogsskifte3
2020-08/-stergeta-skogsskifte
2020-08/-stergeta-skogsskifte2
2020-08/-stergeta-skogsskifte3

Skogsskifte Östergeta - SÅLT!

Kategori: Övriga objekt

Ett virkesrikt skogsskifte om ca 12 ha centralt i byn. Området gränsar till allmän väg (Norsträskvägen) och det finns även bilväg och körvägar inom skiftet, varför tillgängligheten är god till olika delar av skiftet. Bestånden utgörs av grövre gallringsbestånd och avverkningsmogen skog, i huvudsak tall. Endast mindre skador från Alfrida (uppredda). Beräknad virkesvolym ca 1600 kbm. Andel i samfällda land- och vattenområden medföljer.