Övriga objekt

Tre strandområden på Södra Granö, Vårdö

Tre Strandområden På Södra Granö, Vårdö

Det är fråga om tre utbrutna strandfastigheter om ca 4,3 ha, 4,1 ha och 4,0 ha (registern…
Läs mer
Bostadstomter Lemböte, Lemland

Bostadstomter Lemböte, Lemland

Båda tomterna är drygt 2000 kvm stora och gränsar till väg. Enskilda vägar löper även …
Läs mer
Strandtomt på Järsö, Föglö

Strandtomt På Järsö, Föglö

Tomten är ca 9500 kvm med drygt 200 meter lång strandlinje mot väster och söder. Den är …
Läs mer
Strandfastighet Södö, Sottunga

Strandfastighet Södö, Sottunga - Såld!

Det är fråga om 3 fastigheter på holmen Södö sydost om Sottunga huvudholme och nordväst …
Läs mer
Åkermark Tosarby, Sund

Åkermark Tosarby, Sund - SÅLT!

Ett långsmalt skifte om totalt ca 1,60 ha, varav åkermark ca 1,38 ha. Ett utfalls dike …
Läs mer
Markområde Bredbolstad, Hammarland

Markområde Bredbolstad, Hammarland - SÅLT!

Området är 4,530 ha och gränsar till landsvägen genom Bredbolstad (adress: Bovikvägen …
Läs mer
Skogsområde med maskinhall, Grelsby, Finström

Skogsområde Med Maskinhall, Grelsby, Finström - Sålt!

Området är 3,17 ha och består av ett tomtområde med en öppen maskinhall om ca 135 kvm av …
Läs mer
Markområde i Godby, Finström

Markområde I Godby, Finström - SÅLT!

Markområdet är beläget invid Nya Godbyvägen och är 2,34 ha. färdigt bildad fastighet. …
Läs mer
Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund

Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund - SÅLT!

Ett tomtområde om ca 1200 kvm underlydande fastigheten Vestergård i Tosarby beläget invid …
Läs mer
Fritidsfastighet Geta Östergeta

Fritidsfastighet Geta Östergeta - Såld!

Strandfastighet om 2800 kvm belägen vid Kobbgrundsvägen 106 i Östergeta, Geta. Bilväg …
Läs mer
Fritidsfastighet Bamböle, Finström

Fritidsfastighet Bamböle, Finström - SÅLD!

Adress: Gästhopsvägen 54, Finström, Bamböle (Björkö). Kör ca 5 km in på vägen mot Bergö …
Läs mer
Skogsskifte Bertby, Saltvik

Skogsskifte Bertby, Saltvik - Såld!

Fastigheten är ca 64 ha och har andelar i samfällda land- och vattenområden. Beläget i …
Läs mer
Holmar i Lappo, Brändö

Holmar I Lappo, Brändö - Såld!

Totalt 12,23 ha bestående av del av Nottö (ca 9,6 ha) samt holmarna Bässören (ca 1,5 ha) …
Läs mer
Bostadstomter Kalmarnäs Jomala

Bostadstomter Kalmarnäs Jomala - Sålda!

Sju (7) bostadstomter till salu vid Sjögränd i Kalmarnäs på detaljplaneområde. Infart …
Läs mer
Stor bostadstomt Kalmarnäs, Jomala

Stor Bostadstomt Kalmarnäs, Jomala - Såld!

Tomten är belägen i ett lummigt området invid Vintervägen. Kör ca 700 meter längs …
Läs mer
Strandområde med åker och skogsmark Tranvik, Sund

Strandområde Med Åker Och Skogsmark Tranvik, Sund - Såld!

Adress: Österängsgatan 157 (ca), Tranvik, Sund. Området är 2,125 ha och gränsar i …
Läs mer
Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik

Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik - Såld!

Adress: Kavelbrovägen 15, Saltvik Fritidsfastigheten är 3140 kvm och belägen i …
Läs mer
Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö

Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö - Såld!

Strandfastighet på holmen Ådö. Soligt, ostört västerläge med släta klippor. …
Läs mer
Strandtomt Dånö, Geta

Strandtomt Dånö, Geta - SÅLD!

Tomten är belägen på Dånö näset, östra sidan. Areal ca 4100 kvm, strandlinjens längd 50 …
Läs mer
Skogsskifte i Östergeta

Skogsskifte I Östergeta - Sålt!

Färdigt bildad fastighet om 4,46 ha gränsande till Gröndalsvägen i öster. Skiftet gränsar …
Läs mer
Skogsskifte Östergeta

Skogsskifte Östergeta - SÅLT!

Ett virkesrikt skogsskifte om ca 12 ha centralt i byn. Området gränsar till allmän väg …
Läs mer
Stort markområde i Vesterkalmare, Jomala

Stort Markområde I Vesterkalmare, Jomala - Såld!

Skiftet är ca 13,1 ha och centralt beläget med närhet till befintliga tomter. Skiftet …
Läs mer
Holmar  Hellsö, Kökar

Holmar Hellsö, Kökar - SÅLDA!

Holmarna är belägna norr på Hellsö enligt följande: 1. Langboskär. Hel holme med …
Läs mer
Holme i Hummersö, Föglö

Holme I Hummersö, Föglö - Såld!

1. Holmen Blåbärsholm med en areal om ca 4,2 ha. Rikligt skogbevuxen. Strandlinje drygt …
Läs mer
Stort strandområde i norra Godby

Stort Strandområde I Norra Godby - Såld!

Området är beläget norr om Ingböleviken och simstranden och är totalt 8,25 ha stort och …
Läs mer
Skogsskifte I torp, eckerö

Skogsskifte I Torp, Eckerö - Såld

Skiftet är ca 12,75 ha och gränsar i öster till Skeppsvikvägen. Skiftet är långsmalt med …
Läs mer
Åkermark och skogsmark, tranvik och finby

Åkermark Och Skogsmark, Tranvik Och Finby - Såld

1. Ett åkerskifte om 1,452 ha, varav åkermark ca 1,29 ha. Färdigt bildad fastighet. …
Läs mer
Skogsskiften rörstorp (bredmo), lemland

Skogsskiften Rörstorp (Bredmo), Lemland - Sålda

Ett sammanhängande skogsområde om 6,45 ha som består av två färdigt bildade fastigheter. …
Läs mer
Industriområde med kajanläggning, Möckelö

Industriområde Med Kajanläggning, Möckelö - Sålt!

Centralt beläget område om 12450 kvm med egen hamnanläggning. Kajen är ca 45 m lång och …
Läs mer
Skogsskifte Önningeby, Jomala

Skogsskifte Önningeby, Jomala - Sålt!

Härmed utbjudes till försäljning ett skogsskifte i Önningeby, Jomala . Det är fråga …
Läs mer
Strandfastighet Granboda, Lemland

Strandfastighet Granboda, Lemland - Såld!

Fritidsfastighet om 9900 kvm belägen på s.k. Sjuttonörarna i Granboda. Bilväg fram. …
Läs mer
Strandtomt Storby, Eckerö

Strandtomt Storby, Eckerö - SÅLD!

Området är beläget på Främstön i Storby. Bilväg fram. Totalarelen är ca 12800 kvm, …
Läs mer
Tomt för Industri- och affärsbyggnader Möckelö, Jomala

Tomt För Industri- Och Affärsbyggnader Möckelö, Jomala - Sålt!

Tomten är 2080 kvm och utgör en färdigt bildad fastighet på detaljplaneområde. Den finns …
Läs mer
Skogskifte Bertbyvik Saltvik

Skogskifte Bertbyvik Saltvik - SÅLD!

Skiftet är ca 23,3 ha och beläget invid Fagerviksvägen i Bertbyvik. En körväg finns in i …
Läs mer
Strandområde Geta Öjen, Geta

Strandområde Geta Öjen, Geta - SÅLT!

Ett helt skifte om ca 3,1 ha utbjudes. Det är beläget vid s.k. Sunnanmellan på Geta öjen. …
Läs mer
Tomter för lager- och industribyggnader

Tomter För Lager- Och Industribyggnader - SÅLDA!

Tomterna är belägna vid Västansundabyväg 133 - 146 i Jomala. Tomt 1 är ca 4000 kvm …
Läs mer
Skogsskifte i Flaka, Lemland

Skogsskifte I Flaka, Lemland - SÅLD!

Skiftet är 30,1 ha stort och beläget vid Näsvägen och Bodkaröjvägen i Flaka. Även …
Läs mer