Övriga objekt

Stort strandområde på Södra Granö, Vårdö

Stort Strandområde På Södra Granö, Vårdö

Strandområdet är 12,400 ha och består av tre olika registerenheter (9:7, 9:8 och 9:9). …
Läs mer
Bostadstomter Lemböte, Lemland

Bostadstomter Lemböte, Lemland

Båda tomterna är drygt 2000 kvm stora och gränsar till väg. Enskilda vägar löper även …
Läs mer
Strandtomt på Järsö, Föglö

Strandtomt På Järsö, Föglö

Tomten är ca 9500 kvm med drygt 200 meter lång strandlinje mot väster och söder. Den är …
Läs mer
Bostadstomt i Gölby, Jomala

Bostadstomt I Gölby, Jomala

Tomten är belägen i Gölby invid Kaldersvägen och är ca 6600 kvm stor. Det är fråga …
Läs mer
Strandfastighet Södö, Sottunga

Strandfastighet Södö, Sottunga - Såld!

Det är fråga om 3 fastigheter på holmen Södö sydost om Sottunga huvudholme och nordväst …
Läs mer
Åkermark Tosarby, Sund

Åkermark Tosarby, Sund - SÅLT!

Ett långsmalt skifte om totalt ca 1,60 ha, varav åkermark ca 1,38 ha. Ett utfalls dike …
Läs mer
Markområde Bredbolstad, Hammarland

Markområde Bredbolstad, Hammarland - SÅLT!

Området är 4,530 ha och gränsar till landsvägen genom Bredbolstad (adress: Bovikvägen …
Läs mer
Skogsområde med maskinhall, Grelsby, Finström

Skogsområde Med Maskinhall, Grelsby, Finström - Sålt!

Området är 3,17 ha och består av ett tomtområde med en öppen maskinhall om ca 135 kvm av …
Läs mer
Markområde i Godby, Finström

Markområde I Godby, Finström - SÅLT!

Markområdet är beläget invid Nya Godbyvägen och är 2,34 ha. färdigt bildad fastighet. …
Läs mer
Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund

Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund - SÅLT!

Ett tomtområde om ca 1200 kvm underlydande fastigheten Vestergård i Tosarby beläget invid …
Läs mer
Fritidsfastighet Geta Östergeta

Fritidsfastighet Geta Östergeta - Såld!

Strandfastighet om 2800 kvm belägen vid Kobbgrundsvägen 106 i Östergeta, Geta. Bilväg …
Läs mer
Fritidsfastighet Bamböle, Finström

Fritidsfastighet Bamböle, Finström - SÅLD!

Adress: Gästhopsvägen 54, Finström, Bamböle (Björkö). Kör ca 5 km in på vägen mot Bergö …
Läs mer
Skogsskifte Bertby, Saltvik

Skogsskifte Bertby, Saltvik - Såld!

Fastigheten är ca 64 ha och har andelar i samfällda land- och vattenområden. Beläget i …
Läs mer
Holmar i Lappo, Brändö

Holmar I Lappo, Brändö - Såld!

Totalt 12,23 ha bestående av del av Nottö (ca 9,6 ha) samt holmarna Bässören (ca 1,5 ha) …
Läs mer
Bostadstomter Kalmarnäs Jomala

Bostadstomter Kalmarnäs Jomala - Sålda!

Sju (7) bostadstomter till salu vid Sjögränd i Kalmarnäs på detaljplaneområde. Infart …
Läs mer
Stor bostadstomt Kalmarnäs, Jomala

Stor Bostadstomt Kalmarnäs, Jomala - Såld!

Tomten är belägen i ett lummigt området invid Vintervägen. Kör ca 700 meter längs …
Läs mer
Strandområde med åker och skogsmark Tranvik, Sund

Strandområde Med Åker Och Skogsmark Tranvik, Sund - Såld!

Adress: Österängsgatan 157 (ca), Tranvik, Sund. Området är 2,125 ha och gränsar i …
Läs mer
Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik

Fritidsfastighet Kavelbro, Saltvik - Såld!

Adress: Kavelbrovägen 15, Saltvik Fritidsfastigheten är 3140 kvm och belägen i …
Läs mer
Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö

Strandfastighet Ådö, Sandö, Vårdö - Såld!

Strandfastighet på holmen Ådö. Soligt, ostört västerläge med släta klippor. …
Läs mer
Strandtomt Dånö, Geta

Strandtomt Dånö, Geta - SÅLD!

Tomten är belägen på Dånö näset, östra sidan. Areal ca 4100 kvm, strandlinjens längd 50 …
Läs mer
Skogsskifte i Östergeta

Skogsskifte I Östergeta - Sålt!

Färdigt bildad fastighet om 4,46 ha gränsande till Gröndalsvägen i öster. Skiftet gränsar …
Läs mer
Skogsskifte Östergeta

Skogsskifte Östergeta - SÅLT!

Ett virkesrikt skogsskifte om ca 12 ha centralt i byn. Området gränsar till allmän väg …
Läs mer
Stort markområde i Vesterkalmare, Jomala

Stort Markområde I Vesterkalmare, Jomala - Såld!

Skiftet är ca 13,1 ha och centralt beläget med närhet till befintliga tomter. Skiftet …
Läs mer
Holmar  Hellsö, Kökar

Holmar Hellsö, Kökar - SÅLDA!

Holmarna är belägna norr på Hellsö enligt följande: 1. Langboskär. Hel holme med …
Läs mer
Holme i Hummersö, Föglö

Holme I Hummersö, Föglö - Såld!

1. Holmen Blåbärsholm med en areal om ca 4,2 ha. Rikligt skogbevuxen. Strandlinje drygt …
Läs mer
Stort strandområde i norra Godby

Stort Strandområde I Norra Godby - Såld!

Området är beläget norr om Ingböleviken och simstranden och är totalt 8,25 ha stort och …
Läs mer
Skogsskifte I torp, eckerö

Skogsskifte I Torp, Eckerö - Såld

Skiftet är ca 12,75 ha och gränsar i öster till Skeppsvikvägen. Skiftet är långsmalt med …
Läs mer
Åkermark och skogsmark, tranvik och finby

Åkermark Och Skogsmark, Tranvik Och Finby - Såld

1. Ett åkerskifte om 1,452 ha, varav åkermark ca 1,29 ha. Färdigt bildad fastighet. …
Läs mer
Skogsskiften rörstorp (bredmo), lemland

Skogsskiften Rörstorp (Bredmo), Lemland - Sålda

Ett sammanhängande skogsområde om 6,45 ha som består av två färdigt bildade fastigheter. …
Läs mer
Industriområde med kajanläggning, Möckelö

Industriområde Med Kajanläggning, Möckelö - Sålt!

Centralt beläget område om 12450 kvm med egen hamnanläggning. Kajen är ca 45 m lång och …
Läs mer
Skogsskifte Önningeby, Jomala

Skogsskifte Önningeby, Jomala - Sålt!

Härmed utbjudes till försäljning ett skogsskifte i Önningeby, Jomala . Det är fråga …
Läs mer
Strandfastighet Granboda, Lemland

Strandfastighet Granboda, Lemland - Såld!

Fritidsfastighet om 9900 kvm belägen på s.k. Sjuttonörarna i Granboda. Bilväg fram. …
Läs mer
Strandtomt Storby, Eckerö

Strandtomt Storby, Eckerö - SÅLD!

Området är beläget på Främstön i Storby. Bilväg fram. Totalarelen är ca 12800 kvm, …
Läs mer
Tomt för Industri- och affärsbyggnader Möckelö, Jomala

Tomt För Industri- Och Affärsbyggnader Möckelö, Jomala - Sålt!

Tomten är 2080 kvm och utgör en färdigt bildad fastighet på detaljplaneområde. Den finns …
Läs mer
Skogskifte Bertbyvik Saltvik

Skogskifte Bertbyvik Saltvik - SÅLD!

Skiftet är ca 23,3 ha och beläget invid Fagerviksvägen i Bertbyvik. En körväg finns in i …
Läs mer
Strandområde Geta Öjen, Geta

Strandområde Geta Öjen, Geta - SÅLT!

Ett helt skifte om ca 3,1 ha utbjudes. Det är beläget vid s.k. Sunnanmellan på Geta öjen. …
Läs mer
Tomter för lager- och industribyggnader

Tomter För Lager- Och Industribyggnader - SÅLDA!

Tomterna är belägna vid Västansundabyväg 133 - 146 i Jomala. Tomt 1 är ca 4000 kvm …
Läs mer
Skogsskifte i Flaka, Lemland

Skogsskifte I Flaka, Lemland - SÅLD!

Skiftet är 30,1 ha stort och beläget vid Näsvägen och Bodkaröjvägen i Flaka. Även …
Läs mer