2020-12/-stergeta-skogsskifte
2020-12/-stergeta-skogsskifte-flygbild
2020-12/-stergeta-skogsskifte-versikt
2020-12/-stergeta-skogsskifte
2020-12/-stergeta-skogsskifte-flygbild
2020-12/-stergeta-skogsskifte-versikt

Skogsskifte I Östergeta - Sålt!

Kategori: Övriga objekt

Färdigt bildad fastighet om 4,46 ha gränsande till Gröndalsvägen i öster. Skiftet gränsar i väster till Timmerträsk på en alldeles kort sträcka.
Skogen har avverkats år 2011 på ca 3,5 ha varefter plantering utförts.
Vid träsket finns en del ungskog.

Andel i samfällda land- och vattenområden medföljer.

Anbud på särskild anbudsblankett skall inlämnas senast tisdag 5.1.2021 till byrån. Auktion kan förrättas mellan de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden.

Utgångspris: 13 000 euro