2022-05/img-220527162231-0001
2022-05/img-220527162231-0002
2022-05/img-220527162231-0001
2022-05/img-220527162231-0002

Bostadstomter Lemböte, Lemland

Kategori: Övriga objekt

Båda tomterna är drygt 2000 kvm stora och gränsar till väg. Enskilda vägar löper även genom tomterna till andra fastigheter.

Kommunal vattenledning och el finns i närområdet till båda tomter.

Utgångspris: 25000 euro/tomt