2022-05/tosarby-kermark

Åkermark Tosarby, Sund - SÅLT!

Kategori: Övriga objekt

Ett långsmalt skifte om totalt ca 1,60 ha, varav åkermark ca 1,38 ha. Ett utfalls dike löper genom området.
Vägrätt finns registrerad till området.