2022-05/tosarby-kermark

Åkermark Tosarby, Sund

Kategori: Övriga objekt

Ett långsmalt skifte om totalt ca 1,60 ha, varav åkermark ca 1,38 ha. Ett utfalls dike löper genom området.
Vägrätt finns registrerad till området.

Skriftliga anbud senast 2.6.2022 kl. 15 till byrån på blankett, som finns bland prospekthandlingarna.

Utgångspris: Anbud senast 2.6.2022 kl. 15!