2017-12/torp-skeppsvik

Skogsskifte I Torp, Eckerö - Såld

Kategori: Övriga objekt

Skiftet är ca 12,75 ha och gränsar i öster till Skeppsvikvägen. Skiftet är långsmalt med en bredd om ca 60 meter. Av ytan är ca 4,5 ha gallringsbestånd och återstoden plantbestånd. Andel i samfällda land- och vattenområden medföljer. Prospekt med karta och anbudsblankett kan beställas via e-post sok@aland.net eller avhämtas från byrån.