2022-06/20220602-121738-213-resized-20220602-123401937
2022-06/20220602-121750-365-resized-20220602-123544198
2022-06/20220602-121730-635-resized-20220602-123333077
2022-06/20220602-121735-004-resized-20220602-123214408
2022-06/20220602-121816-936
2022-06/20220602-121809-044-resized-20220602-123739021
2022-06/20220602-121803-706-resized-20220602-123712993
2022-06/20220602-121820-614-resized-20220602-123123737
2022-06/20220602-121753-774-resized-20220602-123608496
2022-06/20220602-121747-201-resized-20220602-123519344
2022-06/20220602-121800-599-resized-20220602-123647989
2022-06/20220602-121757-060-resized-20220602-123630778
2022-06/img-220606142103-0003
2022-06/img-220606142103-0001
2022-06/img-220606142103-0002
2022-06/20220602-121738-213-resized-20220602-123401937
2022-06/20220602-121750-365-resized-20220602-123544198
2022-06/20220602-121730-635-resized-20220602-123333077
2022-06/20220602-121735-004-resized-20220602-123214408
2022-06/20220602-121816-936
2022-06/20220602-121809-044-resized-20220602-123739021
2022-06/20220602-121803-706-resized-20220602-123712993
2022-06/20220602-121820-614-resized-20220602-123123737
2022-06/20220602-121753-774-resized-20220602-123608496
2022-06/20220602-121747-201-resized-20220602-123519344
2022-06/20220602-121800-599-resized-20220602-123647989
2022-06/20220602-121757-060-resized-20220602-123630778
2022-06/img-220606142103-0003
2022-06/img-220606142103-0001
2022-06/img-220606142103-0002

Strandfastighet Södö, Sottunga - Såld!

Kategori: Övriga objekt

Det är fråga om 3 fastigheter på holmen Södö sydost om Sottunga huvudholme och nordväst om Husö. Totalarealen är ca 9,0 ha. Några mindre kobbar och skär ingår.
Områdena har strandlinje mot söder och öster..Stranden vid tomten är rätt grund. Ingen brygga finns idag, enbart rester av stenkistan.
På området finns bebyggelse i form av storstuga, lillstuga, fähus/lada samt TC  och jordkällare. Byggnaderna får beskrivas som renoveringsobjekt.
Storstugan från 1870-talet har timmerstomme, träpanel på ytterväggar, papptak (skorstenens ytterdel plåtad, fin veranda.Fuktskador i bl.a. norra kammaren. Lillstugan saknar ekonomiskt värde. Utedasset är rätt nybyggt. I fähuset/ladan finns ett hembygdsmuseum.
El finns till Södö, dock inte anslutning till byggnaderna. Vatten från tidigare gruva. Fornminne i form av ristning i berget.

En myckenhet lösöre ingår i försäljningen, dock inte trävettar och en del saker i museet i ladan, som är tänkta att föras till hembydsmuseum.