2020-03/godby-mikkola.1
2020-03/godby-mikkola.2
2020-03/godby-mikkola.1
2020-03/godby-mikkola.2

Stort Strandområde I Norra Godby - Såld!

Kategori: Övriga objekt

Området är beläget norr om Ingböleviken och simstranden och är totalt 8,25 ha stort och gränsar till Färjsundet. Strandlinjens längd är ca 235 m lång.
Enligt utlåtande från Finströms kommun får man bilda tre (3) tomter om minst 4000 kvm för fast bosättning/fritidsbosättning.
Förutom strandområdet består skiftet av åkermark (utarrenderad, arrendet upphör vid försäljning) och skogsmark.
Fagerlundsvägen och Sommarbovägen går genom områdets västra del.
Andel i samfällda vattenområden medföljer.

Försäljning av området sker fortlöpande, ifall flera accept erhålles kan auktion förrättas mellan anbudsgivare.

Utgångspris: 240 000 euro