2019-01/m-ckel-aff-rstomt

Tomt För Industri- Och Affärsbyggnader Möckelö, Jomala - Sålt!

Kategori: Övriga objekt

Tomten är 2080 kvm och utgör en färdigt bildad fastighet på detaljplaneområde. Den finns vid korsningen Möckelövägen - Verkarevägen i Möckelö. God synlighet från rondellen vid Hammarlandsvägen!

Tomten har 35 % byggrätt av arealen (dvs. ca 728 kvm) för småindustri och affärsbyggnad, vari även en bostad för personal för ingå.

Vatten- och avlopp finns vid tomtgränsen. Befintlig elanslutning ingår i försäljningen.

Tomten är grovplanerad och uppgrusad.

Då tomten bebyggs är ägaren skyldig att erlägga en gatuavgift till Jomala kommun.

Utgångspris: 75 000 euro