2020-03/d-n-n-set.2
2020-03/d-n-n-set.1
2020-03/d-n-n-set.2
2020-03/d-n-n-set.1

Strandtomt Dånö, Geta - SÅLD!

Kategori: Övriga objekt

Tomten är belägen på Dånö näset, östra sidan.
Areal ca 4100 kvm, strandlinjens längd 50 meter mot öster vid Bonäs fjärden. Läget medger sol under stor del av dagen.

Strandbotten är fast och långgrund ca 20 meter ut, varefter det blir ca 1 meters djup. Det finns en del vass vid stranden och samfällda tillandning.

Tomten har bilväg fram (Dånö näs vägen). Kommunalt vatten kommer att dras till närområdet (sjövägen). El finns nära.

Tomten är rätt jämn och sluttar svagt mot vattnet. Marken är trädbevuxen med yngre skog, mest björkar.