Fastighetsvärdering

Sven-Olof Karlsson är auktorisera fastighetsvärderare (AKA), vilket innebär att han avlagt särskilda prov förutom även tillräcklig praktisk erfarenhet av värdering.

Han värderar alla typer av mark och byggnader. I värderingen används dataregister med uppgifter om alla överlåtelser.

Kostnaden för värderingen beror av objekts omfattning och priset är från 300 e.