2023-07/newimage1
2023-07/newimage2
2023-07/newimage1
2023-07/newimage2

Skogsskiftet Västansunda, Jomala - SÅLT!

Kategori: Övriga objekt

Ett skogsskifte om ca 16,4 ha invid Krossvägen (adress Krossvägen 82) på dess västra sida.

Ca 1,8 ha utgör gallringsbestånd (tall), ca 4,4 ha är ungskog samt ca 10,2 ha är plantbestånd på mestadels rätt bergbunden mark..
En högspänningslinje löper genom skiftet.
En mindre enskild väg går genom det nordöstra hörnet av skiftet.