2017-12/bredmo

Skogsskiften Rörstorp (Bredmo), Lemland - Sålda

Kategori: Övriga objekt

Ett sammanhängande skogsområde om 6,45 ha som består av två färdigt bildade fastigheter. Området är beläget nordväst om Bredmo skjutbana. Nyligen uppgrusad väg längs södra rån med vändplan strax efter sydvästra hörnet. Av området är ca 5 ha växtlig skogsmark. Det är i huvudsak fråga om äldre gallringsskog (tall, 45 - 50 år) samt en del yngre gallringsbestånd i den södra delen. Hela området har alldeles nyligen genomgallrats.