2021-06/sj-gr-nd-karta
2021-06/sj-gr-nd-planekarta
2021-06/sj-gr-nd-detaljkarta
2021-07/sj-gr-nd-luftbild-1
2021-07/sj-gr-nd-luftbild-2
2021-06/sj-gr-nd-karta
2021-06/sj-gr-nd-planekarta
2021-06/sj-gr-nd-detaljkarta
2021-07/sj-gr-nd-luftbild-1
2021-07/sj-gr-nd-luftbild-2

Bostadstomter Kalmarnäs Jomala - Sålda!

Kategori: Övriga objekt

Sju (7) bostadstomter till salu vid Sjögränd i Kalmarnäs på detaljplaneområde. Infart till området ca 150 meter söder om rondellen mot Kalmarnäs
Tomtarealerna ligger mellan 972 och 1030 kvm. Tomterna 1 - 3 i kvarter 4316 är sålda!

Nära till daghemmet Österkulla och byalagets samfällda rekreationsområden med badmöjligheter samt busshållplats. Säker cykelväg ända in till Mariehamns centrum.
Tomterna finns i kvarteren 4316 och 4317 och kommunalt vatten och avlopp finns draget.

Byggrätten 0,2, dvs. våningsytan får vara max 20 % av tomtarealen. På varje tomt får en bostadsbyggnad inrymmande höst två lägenheter samt en separat ekonomibyggnad/garage om högst 50 kvm uppföras.

.