2018-05/-nningebyskogen

Skogsskifte Önningeby, Jomala - Sålt!

Kategori: Övriga objekt

Härmed utbjudes till försäljning ett skogsskifte i Önningeby, Jomala.

Det är fråga om hela fastigheten Önningebyskogen 170-435-15-13.

Arealen enligt fastighetsregistret är 3,930 ha.

Skiftet är beläget nära Sandvikarvägen på gränsen mellan Önningeby och Överby. Vägrätt finns från Sandvikarvägen, dock ingen byggd väg.

Skiftet består av ca 1,7 ha grövre gallringsbestånd och äldre skog, ca 1,2 ha klenare gallringsbestånd samt impediment (bergsområde) ca 1 ha.

Skiftets råmärken har utmärkts med gula band i terrängen. Även gränserna har ställvis utmärkts ungefärligen (på basen av handhållen GPS) i terrängen.

TILL SALU-skylt uppsatt vid Sandvikarvägen, där man går upp till skiftet.

Köranvisning: Från Narmovägen (söderifrån) tar man första avtaget (Sandvikarvägen) till höger och kör ca 1,55 km fram till skylten.

Skriftliga anbud bör inlämnas på bifogad anbudsblankett senast fredag 25.5.2018 till byrån. Mellan de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden kan auktion förrättas.

Fastigheten överlåtes fri från gravationer och i befintligt skick med växande skog.

Köparen svarar för kostnaderna för överlåtelseskatten (4 % av köpesumman), lagfart samt offentligt köpvittne och köpebrev.

Äganderätten övergår vid full betalning av köpeskillingen.

Utgångspris: Anbud senast 25.5.2018