2019-09/v-stansunda-christer-karlsson.3
2019-09/v-stansunda-christer-karlsson.1
2019-09/v-stansunda-christer-karlsson.2
2019-09/v-stansunda-christer-karlsson.3
2019-09/v-stansunda-christer-karlsson.1
2019-09/v-stansunda-christer-karlsson.2

Tomter För Lager- Och Industribyggnader - SÅLDA!

Kategori: Övriga objekt

Tomterna är belägna vid Västansundabyväg 133 - 146 i Jomala.

Tomt 1 är ca 4000 kvm och gränsar i norr till fd. konservfabriken.
Vägen genom tomten torde kunna flyttas att gå längs norra rålinjen.
El och kommunalt vatten i närområdet.

Tomt 2 är ca 5700 kvm och belägen på västra sidan om vägen.
Nära till el och kommunalt vatten.
Rätt till väg över stomfastigheten, som även förbehåller sig rätt till befintlig väg genom tomten.
 

Utgångspris: Tomt 1: 30 000 euro. Tomt 2: 20 000 euro