2020-08/hells-.1
2020-08/hells-.4
2020-08/hells-.3
2020-08/hells-.2
2020-08/hells-.1
2020-08/hells-.4
2020-08/hells-.3
2020-08/hells-.2

Holmar Hellsö, Kökar - SÅLDA!

Kategori: Övriga objekt

Holmarna är belägna norr på Hellsö enligt följande:

1. Langboskär. Hel holme med lång strandlinje och skyddat läge. Mindre kobbar följer med. Totalareal ca 11,7 ha.

2. Bergskär och Bergsgrunden. Areal ca 5,5 ha + ca 0,5 ha + ca 2,0 ha. Bergskär är beläget nära fasta Hellsö. Bergsgrunden består av en grupp skär.

3. Tviggloskärs grunden (ca 0,5 ha) samt Stora Hamnskobben (ca 1,7 ha) och Små Hamnskobbarna (ca 1,6 ha). Grupper av mindre holmar och skär belägna i Trollkobb fjärden.

Med alla 3 objektet följer andel i Hellsö bys samfällda vattenområden 876-2 (fördelning i arealernas förhållanden).

Anbud på anbudsblankett (finns i prospektet) skall inlämnas senast 22 september 2020 kl. 15 till byrån. Mellan de anbudsgivare som lämnade de högsta anbuden på vart och ett av objekten kan auktion förrättas. Bland de som lämnat anbud på alla objekt 1 - 3 kan därefterhållas en auktion gällande en totalförsäljning av hela fastigheten (dvs. anbud som överstiger summan av de slutliga delbuden).