2024-04/lagmansby-tomt

Bostadstomt Lagmansby, Saltvik

Kategori: Övriga objekt

Tomten är 5700 kvm. Vägrätt finns registrerad, sista delen är en enkel traktorväg, Ingen andel i samfälligheter.
Tomten är belägen inne i ett jord- och skogsbruksområde angränsande till åker- och skogsmark. Den har inte varit omskött sedan många år och förvildad.

På tomten finns ett förfallet och nerrasat  bostadshus, som skall ha uppförts år 1916 enligt Skatteförvaltningen.Byggnaden behöver tas bort innan nybyggnation kan ske.

Utgångspris: 5000