Lantmäteri- och jorddomstolsärenden

Sven-Olof Karlsson har lång erfarenhet av lantmäteriförrättningar samt representerande i jorddomstol, där han är marknadsledande på Åland. Det kan gälla bl. a. vägförrättningar, delningar/skiften eller inlösenfrågor och ersättningar.

Pris från 160 e + moms/h eller enligt offert.