2019-11/flaka.1
2019-11/flaka.3
2019-11/flaka.2
2019-11/flaka.1
2019-11/flaka.3
2019-11/flaka.2

Skogsskifte I Flaka, Lemland - SÅLD!

Kategori: Övriga objekt

Skiftet är 30,1 ha stort och beläget vid Näsvägen och Bodkaröjvägen i Flaka. Även Notbergsvägen går genom skiftets östra del.
Av arealen är ca 21,5 ha växtlig skogsmark och ca 8,6 ha impediment och vägar. Skogsbeståndet utgörs i huvudsak av grövre gallringsskogar  samt röjda. lyckade plantbestånd i god tillväxt. En stor del av vindfällen från gallringsfigur har retts upp, dock finns ännu platser där vindfällen ligger kvar.
Andel i samfällda land- och vattenområden ingår i försäljningen.
Jakträtten upplåten tillsvidare. Köparen kan fritt säga upp arrendet från och med 1.1.2020.