2022-05/1653389596_godby-bol-omr-det

Markområde I Godby, Finström - SÅLT!

Kategori: Övriga objekt

Markområdet är beläget invid Nya Godbyvägen och är 2,34 ha. färdigt bildad fastighet.
Ca 0,92 ha åkermark, ca 0,7 ha skogsmark och ca 0,7 ha impediment. Rätt till väg till området finns.

För området finns fastställd generalplan, där området är avsatt till L-område, dvs. jord- och skogsbruksmark, enbart byggnader som betjänar jord- och skogsbruket får uppföras.