2021-06/svealund-wk
2021-06/svealund-karta
2021-06/svealund-wk
2021-06/svealund-karta

Stor Bostadstomt Kalmarnäs, Jomala - Såld!

Kategori: Övriga objekt

Tomten är belägen i ett lummigt området invid Vintervägen. Kör ca 700 meter längs Kalmarnäs-vägen från rondellen så kommer Vintervägen till höger.
Totalareal ca 4370 kvm, varav ca 3380 kvm är egentlig byggnadstomt. Kommunalt vatten och avlopp i närheten. Generalplaneområde. Tomten får bebyggas utan detaljplanering. Byggrätt 15  % av tomtarealen. Ett bostadshus (våningstal max I 2/3) och en ekonomibyggnad får uppföras.
Andel i Vesterkalmare samfällda vattenområden med möjlighet till båtplats vid Örens småbåtshamn.
I området finns Österkulla dagis samt byalagets samfällda rekreationsområde med badmöjligheter.