2020-08/1598423125_vesterkalmare.1
2020-08/1598423127_vesterkalmare.2
2020-08/1598423125_vesterkalmare.1
2020-08/1598423127_vesterkalmare.2

Stort Markområde I Vesterkalmare, Jomala - Såld!

Kategori: Övriga objekt

Skiftet är ca 13,1 ha och centralt beläget med närhet till befintliga tomter. Skiftet gränsar i väster till Mariehamn.
Området består av skogsmark med till största delen plantbestånd (björk samt tall) samt berg i östra delen.

Med skiftet följer andel i Vesterkalmare samfällda vattenområden och hälften av samfälld ritomt 876-6 om 0,6 ha.

För skiftet finns fastställd generalplan, där området är betecknat som jord- och skogsbruksmark.

Skriftliga anbud på anbudsblankett fogad till prospektet skall inlämnas senast tisdagen den 22 september 2020 kl. 15 till byrån. Auktion kan förrättas mellan de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden.

Utgångspris: Anbud