2018-09/skogsberg-fr-mst-n.1
2018-09/skogsberg-fr-mst-n.2
2018-09/skogsberg-fr-mst-n.3
2018-09/skogsberg-fr-mst-n.1
2018-09/skogsberg-fr-mst-n.2
2018-09/skogsberg-fr-mst-n.3

Strandtomt Storby, Eckerö - SÅLD!

Kategori: Övriga objekt

Området är beläget på Främstön i Storby. Bilväg fram.
Totalarelen är ca 12800 kvm, varav ca 8500 kvm utgörs av ett strandområde med västerläge. Området är obebyggt och skogbevuxet (genomgallrat). Återstoden, ca 4300 kvm utgörs av 4 st holmar, som är sammanvuxna med strandtomten via samfälld tillandning. Tillandningen kan man anhålla hos Lantmäteriverket att få lösa in.
Stränderna består till stor del av släta klippor. Fin utsikt över havet! Långgrund botten.
Andel i samfällda vattenområden i Storby ingår. El kan dragas till området för en kostnad om ca 8000 euro enligt uppgift från ÅEA/Lindgren.

Tillträde omgående efter avslut. Områdets nya gräns i söder har utmärkts med gula fiberband i terrängen. Det går bra att fara och titta på egen hand.

Utgångspris: 70 000 euro