2022-05/tosarby-central

Tomtområde Tosarbyvägen 40, Sund

Kategori: Övriga objekt

Ett tomtområde om ca 1200 kvm underlydande fastigheten Vestergård i Tosarby beläget invid Tosarbyvägen.

Området är utarrenderat och en telefoncentral finns uppförd på området med stöd av arrendeavtalet.

Utgångspris: Anbud senast 2.6,.2022 kl. 15