2021-09/241688856-922145505314225-5146006329786682299-n
2021-09/241715609-548226003101744-8363709601025807498-n
2021-09/241722509-1488944161498406-1510424711085724927-n
2021-09/241730694-1200824393743879-4393368482448786266-n
2021-09/241707511-164011569210485-6054657277526858127-n
2021-09/241688856-922145505314225-5146006329786682299-n
2021-09/241715609-548226003101744-8363709601025807498-n
2021-09/241722509-1488944161498406-1510424711085724927-n
2021-09/241730694-1200824393743879-4393368482448786266-n
2021-09/241707511-164011569210485-6054657277526858127-n

Holmar I Lappo, Brändö - Såld!

Kategori: Övriga objekt

Totalt 12,23 ha bestående av del av Nottö (ca 9,6 ha) samt holmarna Bässören (ca 1,5 ha) och Kummelören (ca 1,1, ha).
Eget angränsande vattenområde 30,77 ha.
Andelar i olika samfälligheter.
Strand mot väst-sydväst på Nottö med hamnmöjligheter.

Skriftliga anbud inlämna senast 4.10.2021 kl. 15 till byrån på bifogad anbudsblankett (se prospektet).
Säljaren förbeåller sig fri rätt att anta eller förkasta anbud.