Om oss

Vår byrå kan ofta erbjuda helhetslösningar, där t.ex. bouppteckning, värdering, arvskifte och eventuella försäljningar samt skatteanalyser kan fås gjorda på ett och samma ställe. Detta upplevs av de flesta klienter som bekvämt och man behöver inte vara i kontakt med flera olika byråer för att få sina ärenden skötta.

Allt detta innebär, att det skall vara ett tryggt val att anlita vår byrå gällande såväl värdering, fastighetsförmedling, tvister rörande mark- och vägfrågor, besvär, skatteanalyser av olika fastighetsöverlåtelser m.m.

Byrån kan erbjuda auktoriserad fastighetsvärdering (AKA). Lång erfarenhet kombineras med gediget kunnande och kontinuerlig skolning för att följa med i utvecklingen.

Sven-Olof Karlsson