Skatteutredningar vid gåvor/köp mellan föräldrar och barn

Idag har det blivit mycket vanligt att på ett lagligt sätt skatteplanera mellan föräldrar och barn. Genom att överlåta en del av sin egendom under sin livstid kan man på olika sätt minimera skatteeffekten. Nyttjanderätten kan man behålla, vilket även minskar på skatten!

Pris: enligt offert.