2018-10/apelsvedsskogen-bertyb

Skogskifte Bertbyvik Saltvik - SÅLD!

Kategori: Övriga objekt

Skiftet är ca 23,3 ha och beläget invid Fagerviksvägen i Bertbyvik. En körväg finns in i skftet.
Skogsmarkens areal är ca 13 ha och utgörs i huvudsak av äldre och yngre gallringsbestånd, där gallringsbehov föreligger, varför det  rätt omgående finns möjligheter till virkeslikvid. Röjningar har skötts enligt skogsbruksplanen.
Återstoden av området är impediment samt dessutom finns ett litet område på andra sidan vägen ner mot sjön (tillandning).

Säljarna förbehåller sig  två tomter att utbrytas från fastigheten. Arealen har avräknats från arealuppgiften ovan.

Andel i samfällda vattenområden medföljer. De båda skiftena söder om har rätt till väg genom skiftet längs den befintliga körvägen.

Skriftliga anbud emotses senast måndagen den 12 november 2018 kl. 15 till byrån på den anbudsblankett som medföljer prospektet. Auktion kan förrättas mellan de anbudsgivare som lämnat de högsta anbuden. Fri prövningsrätt för säljaren.

Utgångspris: 50 000 euro