2019-07/hemmers-huset
2019-07/hummers-huset.2
2019-07/hemmers-huset
2019-07/hummers-huset.2

Mangårdsbyggnad Med Uthus Hummersö, Föglö - SÅLD!

Kategori: Bostadshus

Tomten är totalt ca 1,44 ha och delas av vägen till Flisö. Mangårdsbyggnaden och ett lider finns på södra sidan och övriga uthusbyggnader på norra sidan. Skiften är ca 0,44 ha och ca 1,0 ha.