2019-07/hemmers-huset
2019-07/hummers-huset.2
2019-07/hummers-uthus.2
2019-07/hummers-inne.1
2019-07/hummers-inne.2
2019-07/hummers-versiktskarta
2019-07/hummers-karta-f-r-huset
2019-07/hemmers-huset
2019-07/hummers-huset.2
2019-07/hummers-uthus.2
2019-07/hummers-inne.1
2019-07/hummers-inne.2
2019-07/hummers-versiktskarta
2019-07/hummers-karta-f-r-huset

Mangårdsbyggnad Med Uthus Hummersö, Föglö

Kategori: Bostadshus

Tomten är totalt ca 1,44 ha och delas av vägen till Flisö. Mangårdsbyggnaden och ett lider finns på södra sidan och övriga uthusbyggnader på norra sidan. Skiften är ca 0,44 ha och ca 1,0 ha.

Mangårdsbyggnaden kan beskrivas som ett renoveringsobjekt. Byggnadens yta är ca 7,5 m x 15,5 m. Stenfot (sättningar finns), stockstomme, brädfordring, plåttak, två skorstenar. Vatten in från egen brunn på gården. Nedre planet består av farstu, hall, storstuga och 2 rum. Två spisar finns. Övre planet innehåller 3 rum, varav två med kaminer, i övrigt öppen vind. elanslutningen har sagts upp. Byggnaden kräver genomgripande och omfattande renovering och reparation för att kunna användas.
Uthuset utgörs av ett lider, bastu, matkällare, visthusbod och TC, vilka alla förutom kanske lidret är i mycket dåligt skick.

Utgångspris: Anbud