Tomt I Centrala Godby För Radhus, Kopplade Bostadshus Eller Våningshus

Kategori: Övriga objekt

Tomten, som är ca 2800 kvm, är belägen vid Björkvägen centralt i Godby en bit norr om S-market. Det är fråga om det s.k. Påsa-området och här har planerats för Godbys framtida utveckling med affärer, kontor och bostadsvåningshus. Det är nära till all kommunal service, bank och affärer. Byggnadsrätten är 25 % av tomtarealen och där får uppföras radhus, kopplade bostadshus eller bostadsvångshus i II våningar.

Tomten är idag skogbevuxen och plan utan större höjdskillnader. Erforderliga nya vägar har Finströms kommun medtagit i sitt budgetförslag för år 2014. Kommunen svarar för kommunalteknik till kommungränsen. Tomtägaren erlägger sedvanliga avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnätet.

Utgångspris: 75 000 euro