2022-04/20220409-122845
2022-04/20220409-122938
2022-03/20220116-144750
2022-03/20220116-145229
2022-03/20220116-145247
2022-03/1646141189_20220116-144546
2022-03/20220116-144705
2022-03/20220209-135235
2022-04/20220409-122845
2022-04/20220409-122938
2022-03/20220116-144750
2022-03/20220116-145229
2022-03/20220116-145247
2022-03/1646141189_20220116-144546
2022-03/20220116-144705
2022-03/20220209-135235

Strandtomt I Degerby, Föglö

Kategori: Övriga objekt

Ett stort strandområde vid Kyrksundet om ca 11600 kvm beläget 2 km från färjfästet. i Degerby.
Området har ca 120 m lång strandlinje mot syd/sydväst och lämpar sig väl för fritidsbebyggelse.
Bilväg fram och el i närheten.
I Kyrksundet projekterar kommunen vatten- och avloppsledning som området kan anslutas till.
Det är möjligt att dela området i två byggnadsdugliga tomter.

Utgångspris: 100 000 euro