2021-08/org-a6095afb107aa6ae-1627574372000
2021-08/org-30c184527341f6f8-1627574612000
2021-08/img-2001
2021-08/img-1989
2021-08/img-2008
2021-08/org-a6095afb107aa6ae-1627574372000
2021-08/org-30c184527341f6f8-1627574612000
2021-08/img-2001
2021-08/img-1989
2021-08/img-2008

Bostads/affärs/verkstadsfastighet Centralt I Mariehamn

Kategori: Bostadshus

Stor fastighet vid Strandgatan 21/Servicegatan 20 med centralt och attraktivt läge och utsikt över Slemmern.


Tomten är 1443 kvm, nuvarande byggrätt 1070 kvm, varav ca 940 kvm är utnyttjad. Goda möjligheter att få byggrätten höjd till ca 1590 kvm (e=1,1), ifall man väljer att bygga nytt på tomten.
Byggnadens totala nuvarande golvyta beräknas till ca 1200 kvm fördelat på bostadslägenheter, affärslokaler, verkstäder och kontor m.m. Infart till tomten dels från Strandgatan (affärslokalerna och bostadslägenheterna) samt från Servicegatan (verkstäder, bostadslägenhet, garage m.m.).
Stora delar av byggnaden är uthyrda och fastigheten har möjlighet att generera goda hyresintäkter.
Se bifogade prospekthandlingar med bl.a. uppgifter om kalkylerade hyresintäkter och kostnader!

Utgångspris: Anbud