2021-09/andersb-le-kermark

Arrendemark Andersböle, Jomala

Kategori: Övriga objekt

Sammanlagt ca 28,9 ha åkermark i Andersböle utarrenderas på 5 år (eventuellt kan längre tid avtalas, ifall tillstånd beviljas av magistraten vid Statens ämbetshus för intressebevakaren till detta). Marken har varit i vall (ekoodling). Stödrättigheter ingår ej. Angränsande betesmarker kan utarrenderas, ifall intresse finns.
Markerna omfattar sju basskiftet, de flesta är stora och med bra arrondering. En del marker lämpliga för specialodlingar.

I bifogat prospekt finns karta med åkrarna utmärkta och anbudsblankett.

Utgångspris: Skriftliga anbud senast 15.10.2021 kl. 15. Auktion kan förrättas mellan anbudsgivare.