2021-09/img-210908110958-0005
2021-09/img-210908110958-0001
2021-09/img-210908110958-0003
2021-09/img-210908110958-0004
2021-09/img-210908110958-0006
2021-09/img-210908110958-0002
2021-09/img-210908110958-0005
2021-09/img-210908110958-0001
2021-09/img-210908110958-0003
2021-09/img-210908110958-0004
2021-09/img-210908110958-0006
2021-09/img-210908110958-0002

Åkermark I Jomala Utarrenderas

Kategori: Övriga objekt

Åkermark i Södersunda och Ulfsby utarrenderas på fem år med möjlighet till förlängning. Även angränsande betesmark till vissa skiften kan utarrenderas, ifall intresse finns. Marken är idag i vall (ekoodling, dock ej något krav på fortsättning). Stödrättigheterna hänförliga till marken medföljer under arrendetiden.
Södersunda:
Område 1: 12,70 ha bestående av 4 angränsande asskiften
Område 2: ett basskifte 1,69 ha.

Ulfsby:
Område 3: 6,76 ha bestående av 3 basskiften.
Område 4: ett basskifte 6,24 ha
Område 5: 7,56 ha bestående av 4 basskiften.

Skriftliga anbud skall inlämnas på anbudsblanketten (finns i prospektet som kan laddas ner från denna sida) till byrån senast 30.9.2021 kl. 15.00. Mellan anbudsgivare kan auktion förrättas.

Utgångspris: Anbud senast 30.9.2021 kl. 15.00