Norra Esplanadgatan 5, AX-22100 Mariehamn
Tel +358 (0)18 15675, Fax +358 (0)18 15672
Mobil 0457 522 1634, e-post sok@aland.net
 

Fastighetsförmedling

   Bostadshus

   Aktielägenheter

   Övriga objekt

Fastighetsvärdering

Lantmäteri- och jorddomstolsärenden

Bouppteckningar, arvskiften och testamenten

Skatteutredningar vid gåvor/köp
mellan föräldrar och barn

Generationsväxlingar

Planefrågor enligt bygglagstiftningen

Startsidan


Välkommen till Fastighetsbyrå Karlsson RFM!

Byrån står till tjänst med följande uppdrag:

- fastighetsförmedling RFM, av hus, aktielokaler och andra byggnader samt markområden;
- fastighetsvärdering, Ålands enda auktoriserade fastighetsvärderare;
- lantmäteri- och jorddomstolsärenden;
- bouppteckningar, arvskiften och testamenten;
- skatteutredningar vid gåvor/köp mellan föräldrar och barn;
- generationsväxlingar;
- planefrågor enligt byggnadslagstiftningen.

Kontakta Sven-Olof Karlsson för kostnadsfri genomgång av Ditt ärende! Jag har över 25 års erfarenhet av fastighetsjuridiska frågor och deltar kontinuerligt i fortbildning rörande arvsrätt, testamente m.m.

 
© 2005 Fastighetsbyrå Karlsson RFM